record_voice_over
Hobol

Ku dhawaan 1 hobol ayan soo helnay (1.01 ilbiriqsi)